Reklamacje

 

Podstawą do złożenia reklamacji jest sprawdzenie paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej DPD w chwili przekazywania paczki oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki ,uszkodzenia lub braku taśmy zabezpieczającej kopertę kurierską. W przypadku niezastosowania się do powyższej informacji reklamacje dotyczące uszkodzenia zawartości paczki nie będą przyjmowane.

 

Jeżeli przekazywana Państwu paczka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, paczka jest mocno pognieciona, została naruszona bądź zerwana taśma zabezpieczająca itp.) prosimy jej nie przyjmować! W takim przypadku paczka zostanie od razu zwrócona do naszego sklepu i szybciej będziemy mogli przystąpić do procesu wyjaśnienia sprawy oraz przekazania Państwu ponownie zamówionych produktów.

 

W celu minimalizacji kosztów sugerujemy łączenie kilku zamówień, tak aby ich sumaryczna wartość była jak największa. Za powyższe opłaty otrzymują Państwo dostarczenie zamówienia przez pracownika firmy kurierskiej ( nie zaś Pocztą Polską ), dzięki czemu w każdej chwili można sprawdzić gdzie się paczka aktualnie znajduje. Opłata za odbiór zamówienia nie zależy ani od ilości zamówionych produktów, ani od ich wagi. Jest to opłata zryczałtowana, którą ponoszą Państwo tylko raz.

 

Uwaga! W przypadku nieudanego pierwszego doręczania paczki przez pracownika firmy kurierskiej (brak osoby zamawiającej pod wskazanym adresem w jego trakcie, inna przyczyna) zostanie pozostawione AWIZO. W przypadku powtórnego, nieudanego doręczania paczki ( po awizowaniu) z powodu ponownego braku osoby zamawiającej pod wskazanym adresem trzecia próba doręczania paczki będzie obarczona dla Państwa opłatą w wysokości 12,00 PLN. Jeżeli nie otrzymają Państwo paczki za pierwszym razem sugerujemy telefoniczny kontakt z pracownikiem firmy kurierskiej (numer telefonu będzie pozostawiony na AWIZO) w celu dokładnego umówienia się co do formy i godziny doręczenia paczki.